לתיאום תור החזרים כספיים מרוב קופות החולים וחברות הביטוח

"רשלנות בניתוח כף יד"